година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 3/2015.

Предмет јавне набавке су добра – књиге за за потребе Народне библиотеке „Његош” Конкурсну документацију преузмите овде.

Измену конкурсне документације преузмите овде.

Позив за  подношење понуда преузмите овде.

Обавештење о продужетку рока преузмите овде.

Oдлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.

Предмет јавне набавке су услуге - штампање публикација за потребе Народне библиотеке Његош. Конкурсну документацију преузмите овде.
Јавни позив преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде. Одговори на питања у вези са конкурсном документацијом Одговор 1