година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Трагови

У прошлим временима, и мирним и бурним, живели су и стварали људи који су величином свога духа и дела оставили трагове по којима се памте. Било је у историји појава и догађаја који су оставили трагове у свести и памћењу људи.

Људима, појавама и догађајима књажевачког краја, који су обележили завичајну и националну друштвену и културну прошлост, Народна библиотека „Његош“ посветила је серију изложби „Трагови“.

2018

Владана Стојадиновић, Тихомир Ђорђевић (Књажевац, 19. фебруар 1868 – Београд, 28. мај 1944)

Тихомир Р. Ђорђевић стваралац је чији су рад и дело обележили научни и културни живот Србије и Југославије прве половине 20. века. Свеобухватним проучавањем материјалне и духовне културе српског и других балканских народа академик Ђорђевић поставио је темеље многих научних дисциплина, пре свега етнологије и балканологије. Од 1888. до 1941. објавио је више од осам стотина научних радова. Подстицао је и подржавао научноистраживачке напоре других истраживача. Знање и ентузијазам за научна проучавања пренео је генерацијама студената. Допринео је стварању југословенске државе 1919. године…

Тихомир Р. Ђорђевић рођен је у Књажевцу пре 150 година. Поводом обележавања тог јубилеја, Народна библиотека „Његош“ приредила је 2018. године изложбу копија докумената, фотографија и одломака из изабраних текстова, која садржи најзначајније податке о Ђорђевићевом животу и научном раду. Рецензент изложбе је проф. др Данијела Поповић Николић.

Владана Стојадиновић,

2018

Владана Стојадиновић, Портрети учесника Великог рата (из збирки и сећања потомака)

Земљоделци, трговци и индустријалци, официри, учитељи, кафеџије, мајстори занатлије из Књажевца и околине, и регрути и прекаљени борци балканских ратова, обукли су 1914. униформе и са Тимочком или неком другом дивизијом Српске војске по команди кренули свако својим ратним путем. Дане Великог рата проводили су у борби и рововима, у позадини и на првим линијама фронта, на опоравку после албанске голготе, у аустроугарским, немачким и бугарским логорима, свакако у страху за сопствени живот, у бризи за блискима који су остали у окупираној Србији и у чежњи за отаџбином. Многи се из рата или заробљеништва нису вратили…
Изложба Портрети учесника Великог рата, коју је Народна библиотека „Његош“ приредила поводом обележавања стогодишњице ослобођења вароши у Првом светском рату, настала је од одабране грађе из приватних збирки и казивања потомака – унука, праунука и чукунунука ратника књажевачког краја и садржи близу четрдесет прича о њиховим занимљивим судбинама, ратним и животним. Фотографије, рукописна грађа, документи и сећања о учесницима Великог рата доприносе прикупљању података значајних за употпуњавање слике о крупним догађајима књажевачке прошлости и чување успомене на претке и њихове заслуге у стварању и писању завичајне историје.

Владана Стојадиновић, Портрети учесника Великог рата (из збирки и сећања потомака)

 

- У ПРИПРЕМИ -

о едицији