година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Читаоница играоница

Реализује се од: 2007.

Библиотека спада у оно што зовемо елементарним културним нивоом сваке средине. Ово је била полазна основа 2007. године за креирање првог едукативно-забавног програма на Дечјем одељењу књажевачке библиотеке, намењеног најмлађима – предшколцима књажевачких вртића. „Читаоница играоница“ је први организовани облик рада са децом, који се реализује у сарадњи са књажевачким вртићима и сваке године окупља целу генерацију предшколаца.

Учесници: деца предшколског узраста и васпитачи ПУ „Бајка“

Циљ програма: промовисање књиге и културе читања, подизање нивоа опште културе, стварање навике код најмлађих за коришћењем библиотечко-информационе грађе и услуга.

Посебни циљеви програма: да се у едукативно-креативним радионицама малишани на оригиналан начин упознају са делима дечје књижевности а и другим темама из опште културе, да схвате значај образовања и писмености и библиотеку прихвате као место за доживотно учење.

Задаци програма: да се деци представе изабране басне, бајке, приче и песме, да се она подстакну на разговор о универзалним темама и да активно учествују у радионицама, маштају, играју се, забављају, развијају креативност, те науче да активно користе библиотечке ресурсе примерене њиховом узрасту.

Теме: библиотека, књига и читање, другарство, бонтон, дечја права, брига о животињама, васиона, љубав и срећа...

Трајање програма

октобар-април

Број радионица

8

Број сусрета

48-64

Број учесника

6 - 8 група,
160 - 200 предшколаца

Досадашња искуства:
Према стручном мишљењу педагошких радника Предшколске установе „Бајка“ овај програм вишеструко је користан и за децу и за вртиће и за Библиотеку – деца стичу елементарна знања о дечјој књижевности, постају чланови Библиотеке, подстиче се њихово интересовање за писану реч ван породице и вртића; вртић добија свестрану сарадњу са Библиотеком на остваривању циљева и задатака предшколског образовања и васпитања, сараднике за подстицање дечјег говорног стваралаштва и богаћења речника код деце пред полазак у школу; Библиотека добија будуће активне чланове и учеснике у културним и образовним програмима које организује.

Аутор и реализатор програма: Марија Петровић, самостални књижничар.