година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Научноистраживачки пројекти

С циљем очувања завичајне културне баштине и прикупљања грађе из различитих научних области, Народна библиотека „Његош“ сарађује са научним институцијама, установама културе, научницима и истраживачима, пружа подршку приликом научних истраживања или је носилац пројеката научноистраживачког карактера.

На различитим научноистраживачким активностима, чији је циљ унапређење научне, стручне, образовне, издавачке и културне делатности, Библиотека сарађује са Српским географским друштвом, Географским факултетом Универзитета у Београду, Филозофским факултетом Универзитета у Нишу, Удружењем фолклориста Србије, Институтом за савремену историју.

Године 2015. формиран је Научноистраживачки тим, чији су чланови сарадници Библиотеке на различитим пројектима и публикацијама, а баве се научноистраживачким радом из области геологије, географије, антропогеографије, књижевности, историје књижевности, фолклористике, археологије, биологије, историје, етнологије, антропологије, социологије, лингвистике, дијалектологије и др.

Геолошка, географска и антропогеографска истраживања

Геолошка и географска истраживања 2015.
Антропогеографска истраживања 2016.
Гости Библиотеке, студенти Географског факултета на теренској настави, од 2010.
Са доделе Плакете Факултета за дугогодишњу сарадњу и допринос науци и настави, 2016.
Едиција

Научноистраживачки рад у области историје књижевности

Са промоције „Мемоара“ проте Симе Жикића, 2015.
Едиција

Лингвистичка и фолклористичка истраживања

Са промоције научноистраживачког пројекта „Чувари нематеријалне баштине тимочких говора“, 2016.
Научноистраживачки пројекат „Језик и фолклор Рома у Књажевцу“, 2016. и 2017.
romsko-srpski-recnik.jpg
timocki-govori.jpg

Сарадници библиотеке:

ufslogo srpsko geografsko drustvo geofgrafski fakultet filfak institut za savremenu istoriju