година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Књига на путу до корисника - Читалиште
програми за посебне категорије корисника

Реализују се од: 2015.

Корисници: чланови МС удружења Књажевац, корисници Геронтолошког центра Књажевац и Установе за стара лица „Вила Катарина“, Књажевац

Циљ програма: побољшање услова живота и задовољавања потреба за културом лицима са отежаним кретањем.

Посебни циљеви програма: унапређење библиотечких услуга за лица са отежаним кретањем и потешкоћама у читању и за особе које имају специфичне потребе за културом и учењем; омогућавање квалитетног провођења времена овим корисницима; јачање интерсекторске сарадње локалних установа и удружења (Библиотеке, удружења и Центра за социјални рад, Геронтолошког центра) у циљу квалитетнијег пружања услуга.

Начин реализације програма: У оквиру услуге „Књига на путу до корисника“ корисницима услуга доставља се жељена литература. Услуга „Читалиште“ подразумева сусрете са групама корисника и одвија се у просторијама библиотеке Геронтолошког центра Књажевац (за кориснике Центра) и МС удружења (за чланове Удружења). На сусретима се корисницима чита одабрана књига и пружа им се прилика да о прочитаном дискутују.

Термини сусрета

сваке среде пре подне

Број сусрета*

око 90

Број корисника*

око 50

Број коришћења грађе*

oko 1.200

*годишње

Реализују: мастер Ивана Вуликић Вучић, професор српског језика и књижевности, и Мартин Стојановић, професор историје