година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

„Уџбеник о завичају“ др Микице Сибиновића

Народна библиотека „Његош“ издавачку 2017. годину завршава научнопопуларном публикацијом Географски фактори развоја општине Књажевац др Микице Сибиновића, аутора који је своје научно интересовање усмерио у великој мери ка свом завичају.

Базирана на Сибиновићевом магистарском раду, објављеном у књизи Фактори и фазе економско-географског развоја Књажевца и околине 2008, публикација Географски фактори развоја општине Књажевац садржи нове податке и анализе аутора о географским, историјским, културним, просветним, демографским и економским факторима развоја књажевачког краја. Публикација, илустрована великим бројем географских карата, графика, табела и фотографија, уз низ занимљивости, намењена је пре свега младима, средњошколцима и студентима, заинтересованим за истраживање краја у којем живе. Овај својеврсни „уџбеник о завичају“, посебно картографска грађа коју садржи, може се користити и у настави, као додатна литература уџбеницима из области географије.

Географски фактори развоја општине Књажевац седма је књига едиције „Књажевачким крајем“, покренуте с циљем да научне и научнопопуларне публикације које обухвата могу да послуже као подстицај за нова научна истраживања и афирмисање завичајних вредности. Суиздавач публикације је Српско географско друштво.

 

geografski faktori