година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

ЧАСОВИ О ЈЕЗИКУ: Истраживање језика и фолклора Рома

У оквиру едукативног програма „Часови о језику“, посвећеном дијалектолошким истраживањима у књажевачком крају, Народна библиотека „Његош“ организовала је презентацију пројекта „Истраживање језика и фолклора Рома у Књажевцу“.

О научним истраживањима и проблемима очувања ромског дијалекта у свету и код нас, о циљевима и успешно реализованим задацима пројекта, као и о његовим наредним фазама, публици су говориле др Биљана Сикимић, научни саветник, и др Светлана Ћирковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, која је руководила обуком и теренским истраживањима. О искуствима стеченим током обуке, о раду на терену и аудио и видео снимању, као и о проблемима и тешкоћама током обраде и транскрипције материјала, у име полазника обуке и младих истраживача Рома, чланова истраживачког тима који је стекао одређене компетенције за прикупљање и обраду ромске лексичке и фолклорне грађе, говорила је Љубинка Симић.
Активности пројекта „Истраживање језика и фолклора Рома“ реализоване су од јула до новембра 2016, а пројекат је подржало Министарство културе и информисања, у области културних делатности националних мањина у Републици Србији.