година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

У оквиру Манифестације дечјег стваралаштва „Чаробне полице Биби Сликовчице“

која се реализује уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије

 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ЊЕГОШ“

РАСПИСУЈЕ

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ЗА КЊАЖЕВАЧКЕ ОСНОВЦЕ

 

Тема: Старопланинска бајка

(тему је одабрао жири конкурса – писци за децу

Игор Коларов, Бранко Стевановић и Владимир Андрић)

 

 1. Право учешћа на конкурсу имају сви ученици основних школа општине Књажевац.
 2. На конкурсу могу да учествују аутори у четири категорије:
 • поезија за ученике од II до IV разреда,
 • поезија за ученике од V до VIII разреда,
 • кратка проза за ученике од II до IV разреда и
 • кратка проза за ученике од V до VIII разреда.
 1. Један аутор доставља једну песму или један кратки прозни текст (не дужи од 20 редова).
 2. Радови се достављају под шифром, а решење шифре (име и презиме аутора, назив школе и одељење) доставља се у посебној, затвореној коверти. На коверти обавезно назначити за коју од четири категорије се конкурише.
 3. Радови се достављају до 15. септембра 2016, лично или на адресу: Народна библиотека „Његош“, Бранка Радичевића 1, 19350 Књажевац.
 4. Аутори најуспешнијих радова из све четири категорије стећи ће право и имаће част да буду полазници радионица креативног писања, да се друже са мајсторима поезије и прозе – Игором Коларовим и Бранком Стевановићем и да њихови радови буду штампани у зборнику Манифестације.
 5. Резултати конкурса биће објављени на сајту и фејсбук страници Библиотеке најкасније 20. септембра 2016. године, а изабрани учесници биће накнадно обавештени о месту и терминима креативних радионица.