година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Теренска истраживања руралног простора општине Књажевац

За потребе научне монографије „Проблеми руралног развоја општине Књажевац“, која ће у едицији „Књажевачким крајем“ бити објављена 2016. године, доценти Географског факултета Универзитета у Београду, др Марија Антић, др Даница Шантић и др Микица Сибиновић, током августа и септембра раде на терену и обилазе места књажевачке општине, прикупљајући податке о руралном простору.