година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Истраживање језика и фолклора Рома, 2016

Народна библиотека „Његош“ започела је реализацију пројекта „Истраживање језика и фолклора Рома у Књажевцу“.

Задатак пројекта је стварање компетентног тима младих истраживача Рома у циљу прикупљања и обраде ромске лексичке и фолклорне грађе, углавном у Књажевцу и Минићеву. Крајњи резултат реализације пројекта у наредним годинама требало би да буде коришћење прикупљеног материјала за израду ромско-српског речника говора Рома са ових простора, као и збирке одабраних текстова на ромском и њиховог превода на српски језик.

Прва фаза пројекта реализована је од 11. до 20. јула 2016. и подразумевала је обуку локалних активиста за лингвистичка и фолклористичка теренска истраживања, као и рад на терену – аудио и видео снимање разговора на ромском језику, и припрему документације о снимљеном материјалу.

У наредним фазама пројекта, које ће се реализовати до октобра 2016, вршиће се обука активиста за обраду прикупљеног материјала.

Обуком и теренским истраживањима руководи др Светлана Ћирковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ.

Пројект „Истраживање језика и фолклора Рома“ подржало је Министарство културе и информисања, у области културних делатности националних мањина у Републици Србији у 2016. години.