година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Плакета Географског факултета Народној библиотеци „Његош“, 21. јун 2016

На Дан Географског факултета Универзитета у Београду, директору Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу Владани Стојадиновић додељена је Плакета Факултета за дугогодишњу успешну сарадњу и допринос развоју науке и наставе.

Ово признање уследило је захваљујући заједничком вишегодишњем раду Библиотеке и научника са Географског факултета, пре свега доцената геолога др Иване Царевић и географа др Микице Сибиновића и др Марије Антић, на реализацији активности научноистраживачког карактера на књажевачком подручју. Доценти факултета чланови су Научноистраживачког тима Библиотеке, аутори многих научних прилога у књигама едиције „Записи о завичају“, аутори и рецензенти публикација едиције „Књажевачким крајем“, консултанти у другим активностима и пројектима Библиотеке, који се тичу научних области којима се баве. У последњих седам година, током теренске наставе професора и студената Географског факултета, књажевачка библиотека обавезна је „станица“ где се прикупе прве информације о културном, друштвеном, привредном развоју Књажевца и околине и крене у даље истраживање.

Овакав вид сарадње са Географским факултетом и другим научним институцијама у Србији најдрагоценији је допринос стручном и професионалном раду Библиотеке на прикупљању, очувању, изучавању, тумачењу и презентовању завичајне научне и културноисторијске баштине и промовисању њених вредности.