година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

XXIV СВЕТОСАВСКИ КЊИЖЕВНИ КОНКУРС

 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ЊЕГОШ“, КЊАЖЕВАЦ

РАСПИСУЈЕ

XXIV СВЕТОСАВСКИ КЊИЖЕВНИКОНКУРС

 

ЗА НАЈБОЉА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЕЗИЈЕ

И КРАТКЕ ПРОЗНЕ ФОРМЕ

 

ТЕМА КОНКУРСА

БЕЛЕЖИМ ПУТУЈУЋИ

(места, обичаје, називе, догађаје...)

 

 

 1. Један аутор доставља највише три песме или један прозни текст, не дужи од 20 куцаних редова.
 2. На конкурсу могу учествовати сви заинтересовани аутори са територије Републике Србије.
 3. Радови се достављају у ТРИ примерка, под шифром, с тим што се решење шифре (име и презиме ауторa, кратка биографија, адреса или школа, број телефона) доставља у посебној коверти уз рад.
 4. На коверти обавезно навести за коју област се конкурише – поезија или проза, млађи од 15 година или одрасли аутори.
 5. Радове доставити до 1. децембра 2015, на адресу: Народна библиотека „Његош“, Бранка Радичевића 1, 19350 Књажевац.
 6. Народна библиотека „Његош“ доделиће по три награде
 • за поезију у конкуренцији одраслих,
 • за кратки прозни текст у конкуренцији одраслих,
 • за поезију у конкуренцији млађих од 15 година и
 • за кратки прозни текст у конкуренцији млађих од 15 година.
 1. Народна библиотека „Његош“ штампаће зборник награђених радова.
 2. Резултати конкурса биће објављени и награде додељене у јануару 2016. године.

 

 

У Књажевцу,

13. октобра 2015.