година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Стручно усавршавање библиотекара

У оквиру програма сталног стручног усавршавања библиотечко-информационих стручњака, у Народној библиотеци „Његош“ реализован је акредитовани семинар „Управљање конфликтима у библиотекама : у сусрет стварању ефикасног радног окружења“.

Кроз интерактиван метод рада, едукативна радионица бави се разумевањем појмова конфликти на радном месту, стилови решавања конфликата и мапирање конфликта, као и начинима конструктивног решавања конфликата у различитим ситуацијама у односима са корисницима, колегама или надређенима. Циљ радионице је јачање свести библиотекара о важности добрих међуљудских односа на радном месту, који су темељ за успех и продуктивност библиотекара и библиотека. Семинару су присуствовали запослени на стручним пословима у Народној библиотеци „Његош“ и библиотекари књажевачких основних и средњих школа. Аутор и водитељ програма је Јелена Јовин, библиотекар информатор у Одељењу за чување и коришћење публикација у Библиотеци Матице српске у Новом Саду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. октобар 2015