година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

НАЦИОНАЛНИ ДАН КЊИГЕ 2014: „Кроз варош“

Овогодишња генерација учесника едукативног програма „Завичајни појмовник“ представила се својим вршњацима и будућим „завичајцима“ кратким сценским приказом „Кроз варош“.

Час о завичају одржали су „завичајци“ својим вршњацима у ОШ „Дубрава“ (24. фебруара), ОШ „Вук Караџић“ (25. фебруара) и ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ (28. фебруара). Јавном презентацијом стеченог знања и промовисањем едукативног програма „Завичајни појмовник“ завршена је шеста сезона овог јединственог образовног програма који реализују Народна библиотека „Његош“ и Завичајни музеј Књажевац.