година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Све је култура

Реализује се од: 2012.

Учесници: ученици петог разреда основних школа, наставници.

Циљ програма: да се код деце развије свест о богатству културне баштине и месту модерне библиотеке у процесу добијања информација и стицања знања.

Задаци програма: упознавање са темама из опште културе; стицање неопходниха знања и вештине за коришћење електронског каталога и самостално сналажење у библиотечком фонду.

Теме: знамените личности из света књижевности, ликовне уметности, музикe, филма, који су својим делима задужили човечанство и оставили дела непролазне вредности која су саставни део светске културне баштине.

Трајање програма

март-април

Број радионица

5

Број сусрета

25-40

Број учесника

5-8 група ученика петог разреда;
у просеку 100 полазника

Досадашња искуства:
После сваког реализованог циклуса, библиотекари бележе већу посећеност Библиотеци и овом програму, чешће и самостално коришћење електронског каталога. Деца Библиотеку прихватају као „познато место“, стичу сигурност и самостално се сналазе у библиотечком фонду.
Потребе деце се мењају, не само како расту, већ и свака нова генерација има другачије потребе и захтеве. Савремена библиотека и савремено друштво морају да одговоре потребама деце и младих ако желе да они постану корисни чланови друштва. Можда ваља почети од стварања основних и бољих услова за образовање, информисање, културу, игру и забаву – све оно што једна савремена библиотека може да им пружи као важна карика у здравом одрастању.

Аутор и реализатор програма: Слађана Јеремић, самостални виши књижничар