година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Истраживањем до знања

Реализује се од: 2012.

Учесници: ученици другог разреда средњих школа.

Циљ програма: припрема за самостално истраживање и писање истраживачких радова.

Посебни циљеви програма: развијање способности за самосталну претрагу адекватне литературе и препознавање „квалитетних“ информација кроз учење конкретних техника, боље коришћење библиотечког фонда (школских и јавних библиотека), коришћење интернета у сврху образовања.

Задаци сваког од пет предвиђених сусрета је да се обради по једна од тема које се тичу истраживања и писања истраживачких радова; самостална израда истраживачког рада о слободној теми.

Теме: врсте истраживачких радова, методе истраживања, технике писања, потрага за информацијама, форма истраживачког рада; библиографско цитирање.

Аутор и реализатор програма: Јелена Ћирић, дипломирани библиотекар.

Трајање програма

октобар-децембар

Број радионица

5

Број сусрета

5 групних
и више индивидуалних

Број учесника

12-20

2015

“Интелигенција и емоционална интелигенција”, Сара Воштинић
“Наука о сновима”, Лена Симић
“Небо и његове тајне”, Јована Симић и Наталија Василијић
“Одлике становништва општине Књажевац”, Алекса Пешић

2017

“Жене у науци”, Адријана Цорељ
“Дечја права”, Ана Пешић
“Никола Тесла”, Илија Љубисављевић
“Историја Америке”, Катарина Матић
“Моји преци на Крфу”, Нађа Миленковић
“Књажевац и околина у преиоду од старог до средњег века”, Наталија Видојковић
“Timacum Minus”, Сара Цекић

2018

“Algoritmi”, Jana Miletić