година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Завичајни појмовник

Реализује се од: 2008.

„Знање је важно, а најважније је знање о завичају“, порука је коју стручни радници Библиотеке и Музеја на првом сусрету „курса о завичају“ упућују полазницима, ученицима шестог разреда књажевачких основних школа.

Циљ програма: промовисање културних и других вредности завичаја, значаја образовања, знања и информисаности.

Посебни циљеви програма: развијање свести о значају коришћења библиотечко-информационих ресурса и фондова Библиотеке и Музеја; стицање знања о завичају; подизање знања из опште културе.

Теме: појмови од А до Ш везани за завичај, општу културу, музеј и библиотеку.

Трајање програма

октобар-мај

Број радионица

12

Број сусрета

12-25

Број учесника

15-20

Аутори и реализатори програма:

Владана Стојадиновић, виши дипломирани библиотекар
Милена Милошевић Мицић, виши кустос
Бојана Илијић, виши кустос
Слађана Јеремић, самостални виши књижничар