година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Издавач завичајних књига – 11 публикација у 2017.

Са мисијом да се истражи, за будућност сачува и да се распространи знање о завичају, Народна библиотека „Његош“ и 2017. годину посветила је истраживању и објављивању грађе значајне за историју, науку, културну историју и културу књажевачког краја. У овогодишњој издавачкој продукцији Библиотеке преовладавају научне/научнопопуларне публикације.

Географски фактори развоја општине Књажевац др Микице Сибиновића, седма књига едиције „Књажевачким крајем“, садржи мноштво основних и корисних података о географском, демографском, историјском, економском, културном развоју Књажевца и околине. Са великим бројем илустрација – фотографија, географских карата, графика, овај „уџбеник о завичају“ намењен је младима као обавезна литература о крају у ком одрастају.

Едиција „Записи о завичају“ добила је четрнаесту књигу – Миклошичева збирка речи „из Тимока“ др Биљане Сикимић, научног саветника Балканолошког института САНУ, истраживача који се већ више година бави дијалектолошким богатством Књажевца и околине.

Осим ове публикације, истраживању ромских говора који су у употреби на књажевачком простору посвећена је и осма књига едиције „Књажевачким крајем“. Реч је о Ромско-српског речнику књажевачког гурбетског говора др Светлане Ћирковић, научног сарадника, и др Мирјане Мирић, истраживача сарадника Балканолошког института, учесника и реализатора двогодишњег пројекта „Истраживање језика и фолклора Рома у Књажевцу“, који је подржало Министарство културе и информисања Републике Србије.

Мали али значајан допринос очувању дијалектолошког богатства и нематеријалног културног наслеђа завичаја, тачније тимочког говора, представља и збирка текстова писаних пре више деценија и објављиваних у Књажевачким новинама. Као и рубрика у којој су штампане приче, збирка носи назив Тимочки ђердан и четврта је књига едиције „Казивања“.

Уз подршку Министарства културе, а у области очувања и презентовања старе библиотечке грађе, објављена је публикација Српски венац Тодора Влајића, фототипски репринт прве приређене и ауторске гургусовачке књиге, штампане 1850. Она садржи и прилоге из периодике истог времена и истог аутора, приређивачке напомене и научне и истраживачке радове, који имају функцију да приближе Влајићеву збирку савременом читаоцу. Влајићева збирка и њено тумачење девета је књига едиције „Завештање“.

Осма књига едиције „Завештање“ посвећена је књижевнику Сими Жикићу. Зборник Сима Жикић, сведок времена садржи библиографију и тринаест научних и истраживачких радова о књижевном стваралаштву и писаној заоставштини књажевачког проте.

Три публикације настале су као резултат програмских активности Библиотеке – Конкурсни зборник ХХV/9 са радовима награђених учесника Светосавског књижевног конкурса, Чаробне полице Биби Сликовчице, чији су аутори деца и млади учесници Манифестације дечјег стваралаштва 2017, и сликовница, коју је илустровала Јулијана Ристић, Бајка о краљу Џерију Игора Коларова, добитника награде „Књажевачко златно руно“ 2016. године.

О раду Библиотеке и услугама које пружа припадницима локалне заједнице штампане су две промотивне публикације – Биби у царству знања, са основним подацима о програмима за децу и младе, и Са Библиотеком кроз векове, са подацима о програмским активностима установе. Обе публикације објављене су поводом 160 година од првог писаног трага о Књажевачком читалишту.

 

izdavac zavicajnih knjiga