година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

О руралном простору општине Књажевац

Народна библиотека „Његош“ завршила је издавачку годину публиковањем научне монографије „Рурални простор општине Књажевац, антропогеографске основе развоја“, чији су аутори професори Географског факултета Универзитета у Београду др Микица Сибиновић (аграрна географија), др Марија Антић (географија насеља), др Даница Шантић (географија становништва) и проф. др Иван Раткај (социјална географија).

Монографија третира рурални простор који обухвата свих 85 сеоских насеља, размештених у три антропогеографске области књажевачког краја – Заглавак, Тимок и Буџак. Конципирана је у складу са савременим научним захтевима проучавања насеља као специфичних и динамичних просторних јединица. У њиховом тумачењу доминира сагледавање генезе, развоја, физиономских одлика, антропогеографског стања у прошлости и садашњости, демографске слике, аграрног пејзажа и функционалног капацитета.

Монографија представља свеобухватно географско дело, намењено научној и стручној јавности у области руралне, економске, регионалне географије, а и у области социјалног и економског развоја. Она има вишеструки значај и применљивост у различитим областима друштвене праксе, а нарочито у конституисању рационалне и научно утемељене просторне организације у руралном простору општине Књажевац.

Рурални простор општине Књажевац, антропогеографске основе развоја“ шеста је књига едиције „Књажевачким крајем“. Суиздавач публикације је Српско географско друштво.