година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

„БЕЛИ ПОТОК КРОЗ ВЕКОВЕ“ МИЛАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА

У едицији „Књажевачким крајем“ Народна библиотека „Његош“ објавила је пету књигу – „Бели Поток кроз векове“ Милана Милосављевића.

Монографска студија „Бели Поток кроз векове“ бави се проблемом генезе, развоја и специфичности становништва и привреде сеоског насеља Бели Поток у општини Књажевац. У њој је обрађена антропогеографска проблематика Белог Потока, али је извршена и компарација са осталим сеоским насељима општине Књажевац, развојним стратегијама Тимочке крајине и показатељима социо-економског развоја из периода Републике Србије, СРЈ, СФРЈ, Краљевине Југославије, Кнежевине Србије и Отоманског царства. На овај начин анализиран је хронолошки развој насеља Бели Поток, са аспекта територијалног и административног оквира, просторне и хијерархијске организације привреде, демографске структуре и физичко-географских карактеристика, а аутор даје и посебан осврт на актуелно стање, постојеће стратегије развоја и проблеме ревитализације сеоског насеља Бели Поток.

 

доц. др Микица Сибиновић (из рецензије)