година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Јавни час о завичају: Геонаслеђе књажевачког краја

Поводом обележавања Националног дана књиге, Народна библиотека „Његош“ организовала је јавни час, на коме се представљањем публикација „О књажевачком крају у научним радовима Јована Жујовића“ и „Географске карактеристике књажевачког краја у научним радовима Јована Цвијића“ (едиција „Записи о завичају) говорило о првим научним истраживањима, која су у овом крају Јован Жујовић и Јован Цвијић започели последњих деценија 19. века, о доприносу који су ова два великана наше науке дала познавању геологије и геоморфологије књажевачког краја.

О Жујовићу и Цвијићу, а и о геодиверзитету књажевачке општине, потенцијалима које геонаслеђе овог краја има за развој туризма, предавање су одржали доценти Географског факултета Универзитета у Београду – геолог др Ивана Царевић и географ др Микица Сибиновић, аутори стручних текстова у књигама „Записа о завичају“ и посебне публикације „Знаменити објекти геонаслеђа општине Књажевац у функцији развоја геотуризма“. Ова богато илустрована научна монографија, са преводом интегралног текста на енглески језик, објављена је 2015. као трећа књига едиције „Књажевачким крајем“.