година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Чувари нематеријалне баштине тимочких говора

Народна библиотека „Његош“ позива Вас на презентацију пројекта
 
ЧУВАРИ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ БАШТИНЕ ТИМОЧКИХ ГОВОРА

Говоре:
Душица Живковић, музејски саветник, Етнографски музеј, Београд
др Биљана Сикимић, научни саветник Балканолошког института САНУ, Београд
мастер Теодора Вуковић, Филолошки факултет, Београд
 
Петак, 2. октобар 2015. у 13.00,
Друштвени клуб Дома културе Књажевац
 
Заштита и очување нематеријалног културног наслеђа је специфичан систем, који се за сада сматра као најбоље успостваљен према систему преношења нематеријалног добра кроз генерације посредством старих људи „живих ризница вредности“. Знања, традиционалне вештине, искуства која поседују чувари и преносе их преко младих преносилаца и стручњака, неопходно је у будућности процедурално и системски организовати и тако створити амбијент заштите, али и одрживости локалне нематеријалне баштине у целој Србији.
Према Унесковој листи, торлачки (тимочки) дијалекат, спада међу шест угрожених језика у Републици Србији (уз ромски, сефардски шпански, русински, банатско бугарски, арумунски) и оцењен је као „рањив“.
Тимочки говори, будући веома удаљени од стандардног српског језика, у фази су нестајања под утицајем медија, образовања и миграција становништва.
Пројектом Чувари нематеријалне баштине тимочких говора предвиђено је теренско видео снимање разговора са последњим носиоцима тимочког говора који живе у насељима општине Кањажевац и у неколико насеља општине Зајечар и Сврљиг (према дијалектолошки одређеним критеријумима). Снимљени видео материјал у форми наратива на теме из домена традицијске културе биће архивиран у дигиталном Архиву тимочких говора и постављен на интернет. Такође, документарни видео материјали ће бити искоришћени као део документацијског материјала за упис на листе нематеријаног културног наслеђа.
Теренска истраживања већ су обављена током септембра месеца 2015. године у следећим насељима: Дебелица, Мањинац, Трновац, Кожељ, Дреновац, Минићево, Витковац, Јаковац, Жлне, Црвење, Штрбац, Доња Каменица, Горња Каменица, Кална, Татрасница, Ћуштица, Балта Бериловац, Вртовац, Стањинац, Јаловик Извор, Крента, Подвис, Каличина, Штипина, Валевац, Вина и Бучје.