година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

"Записи о завичају"

У издању Библиотеке управо су изашле десета и једанаеста књига едиције "Записи о завичају".

Књиге се баве научним радовима Јована Жујовића и Јована Цвијића, у којима ова два водећа научника с краја 19. и почетка 20. века описују и књажевачко подручје. О доприносу Јована Жујовића познавању геолошке грађе књажевачког краја стручни рад је написала геолог др Ивана Царевић, а географским карактеристикама књажевачког подручја у научним радовима Јована Цвијића бавио се географ др Микица Сибиновић.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. jul 2015